DAN KAO SAN- aktivnost pod nazivom „Što ako mi se dogodi?“

28. studenoga 2016.

DAN KAO SAN- aktivnost pod nazivom „Što ako mi se dogodi?“,

25. 11.2016. DAN KAO SAN- aktivnost pod nazivom „Što ako mi se dogodi?“, obilježen je Međunarodni dana borbe protiv nasilja nad ženama. Nakon međusobnog upoznavanja, prisutni […]