Edukacija policijskih službenika Policijske uprave Koprivničko-križevačke

18. rujna 2016.

Edukacija policijskih službenika Policijske uprave Koprivničko-križevačke

20. 02.2015. Edukacija policijskih službenika Policijske uprave Koprivničko-križevačke za 20 policijskih službenika. Radionicu su vodile predsjednica Marija Mraz i članica udruge Nataša Friščić o Bontonu u […]