edukacija u sklopu projekta POWER- PersOn With disabilitises for Equal Rights

18. rujna 2016.

Edukacija u sklopu projekta POWER- PersOn With disabilitises for Equal Rights

27. – 28.01.2015. u Vukovaru u organizaciji Centra za građanske inicijative Poreč održana je edukacija u sklopu projekta POWER- PersOn With disabilitises for Equal Rights, Razvoj […]