JA sam kao i Ti – radionica za nastavnike «Stereotipi i predrasude»

3. studenoga 2016.

JA sam kao i Ti – radionica za nastavnike «Stereotipi i predrasude»

03.11.2016. održana je aktivnost projekta JA sam kao i Ti – senzibilizacija djece bez teškoća o osobama s invaliditetom radionica za nastavnike «Stereotipi i predrasude»- – […]