Aktivnost projekta “Igrajmo se različito”, radionica „Drugačiji građani “

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dana 16.10.2018.  u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec u Koprivničkom Ivancu održana je aktivnost projekta “Igrajmo se različito”. Radionica  „Drugačiji građani ” bila je namijenjena vijećnicima Općine Koprivnčki Ivanec s ciljem razvijanja svijesti  donošenja odluka u korist osoba s invaliditetom. Upoznavanje s postojećim zakonskim propisima u kojima se spominju prava osoba s invaliditetom. Naglasak je stavljen na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom UN-a posebno na članak 19. Konvencije koji u sebi sadrži Mjere koje ostvaruju pravo na život u zajednici. Komunikacija s vijećnicima bila je interaktivna. Kroz koju su analizirali ostvareno u skladu s Konvencijom te potrebe koje će se kroz naredno razdoblje realizirati. Naglasak su stavili na prilagodbu još ne prilagođenih javnih ustanova na području njihove Općine. Radionici je prisustvovalo 8 vijećnika Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec; načelnik Općine Koprivnički Ivanec te predstavnici Udruge „Bolje sutra“. Radionicu je vodila voditeljica projekta prof. Jasmina Markć volonterka Udruge.

Partneri u projektu su Općina Koprivnički Ivanec i Dječji vrtić „Vrapčić“ Drnje; centrala i podružnice

Projekt je odobren na Natječaju za predlaganje programa/projekata udruga koji s od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2018. godinu.