Aktivnost projekta Želim znati kako imati pod nazivom Muko/ženski štandovi

Facebook
Twitter
LinkedIn

25.05.2019. održana je  aktivnost projekta Želim znati kako imati pod nazivom Muko/ženski štandovi. Cilj aktivnosti je bio saznati da li su za isti posao jednako plaćeni muškarci i žene. Na dva štanda izloženi su predmeti koje su korisnici projekta izradili te ih izložili na štandovima. Na jednom štandu bile su članice Udruge i učenice OŠ Koprivniki Ivanec. Na njihovom štandu bili su izloženi predmeti koje uglavnom koriste žene. Na drugom štandu bili su muški članovi Udruge i dječaci učenici iste Škole. Na njihovom štandu bili su izloženi predmeti koje uglavnom koriste muškarci. Obje skupine su za izložene predmete dobile donacije. Iznos donacija bio je rezultat ovog malog pokušaja da doznamo odgovor na postavljeno pitanje. Glavni cilj projekta je educirati djecu o aktivnom građanstvu, promijeniti svijest kod učenika, tolerancija prema različitosti, promicati socijalnu uključenost, razvijanje svijesti o odgovornom gospodarenju društvenim i prirodnim resursima. Podpodručje je opismenjavanje učenika i članova udruge medijskom i financijskom pismenosti. Ovu aktivnost podržali su i predstavnici partnerskih organizacija Koprivničko-križevačke županije osobno predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar koji je posjetio oba štanda i vrednovao jednako i ravnopravno oba štanda i zamjenica načelnika Općine Koprivnički Ivanec Ivana Čoklica. Projekt je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za Šk/god. 2018/19. Partneri u projektu su Koprivničko-križevačka županija, Osnovna škola Koprivnički Ivanec i Općina Koprivnički Ivanec. Izvoditeljica aktivnosti bila je Mateja Sodar, voditeljica projekta Renata Glavica i koordinatorica projekta Marija Mraz.