„Jači do cilja“ projekt za osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Facebook
Twitter
LinkedIn

„Jači do cilja“ je projekt koji čiji je cilj osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi
OCD-ei mogli ispunjavati svoju ulogu u razvoju zajednice na području Koprivničko-križevačke
županije. Ograničena financijska sredstva većini organizacija civilnog društva onemogućavaju
ulaganja u kapacitete zaposlenika što posljedično predstavlja prepreku za njihov razvoj i aktivno
djelovanje OCD-a te ostvarivanje boljitka za zajednicu što je zapravo njihov primarni cilj.

Ovim projektom osigurana su financijska sredstva za educiranje zaposlenika i odgovornih osoba u OCD-ima
u ciljanim područjima koja su prepoznata kao trenutno najznačajnija. Međusobna suradnja
organizacija civilnog društva na području naše županije slabo je razvijena i ne postoje sustavne
aktivnosti kroz koje bi se one povezale pa će se suradnjom na ovom projektu doprinijeti i tom
aspektu.Edukacije su namijenjene osobama ovlaštenim za zastupanje i zaposlenicima organizacija
civilnog društva s područja Koprivničko-križevačke županije, a održavaju se u Đurđevcu i to prema
planu: Upravljanje ljudskim resursima i timski rad u kriznim situacijama u trajanju od 5 dana (20 sati)
– sudionicima će pružiti znanja i vještine za uspješnu raspodjelu zadataka i upravljanje timom, nošenje
s konfliktima u timskom radu te upravljanje vremenom. Osposobljavanje za upotrebu suvremenih
informatičko-komunikacijskih tehnologija u trajanju od 5 dana (20 sati) – osposobljavanje za upotrebu
suvremenih informatičko-komunikacijskih tehnologija, s posebnim naglaskom na alate koji
omogućavaju rad od kuće kao što su aplikacije za on-line sastanke, cloud servisi za spremanje
podataka i slično.

Unaprjeđenje socijalnih usluga u trajanju od 2 dana (12 sati) – cilj edukacije je
upoznavanje sa zakonskim odredbama, pravilnicima u području socijalnih usluga, razmjena iskustava,
poticanje socijalnih inovacija, razvoj inovativnih socijalnih usluga i sl. Individualnim pristupom
polaznicima će se pružiti prilika za unapređivanje znanja u području pružanja socijalnih usluga što će
rezultirati novim, inovativnim uslugama prilagođenim potrebama korisnika. Set edukacija za OCD
koje u svoj rad uključuju volontere i upravljaju radom volontera, odnosno one koje žele preuzeti tu
ulogu te građane zainteresirane za volontiranje, Menadžment volontera u trajanju od 2 dana (12
sati), Volonteri – prava i obveze, zakon, etički kodeks, pravilnik o volontiranju u trajanju od 2 dana (12
sati), Razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina volontera u trajanju od 2 dana (12 sati), Edukacija
za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a, u trajanju od 5 dana (48 sati) – Sudjelovanjem na
ovoj radionici polaznici će steći nova znanja i vještine koje će rezultirati većom međusobnom
povezanošću na lokalnoj razini, a sve u svrhu ostvarivanja koristi za lokalnu zajednicu. Naglasak će biti
stavljen na načela održivog razvoja, načinu sudjelovanja relevantnih dionika u lokalnom razvoju te
važnost suradnje svih sektora.

Nositelj projekta je Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac, partneri su Udruga osoba s
invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, Društvo multipleskleroze Koprivničko-križevačke
županije i Grad Đurđevac. Projekt „Jači do cilja“ UP.04.2.1.11.0075 ukupne je vrijednosti 395.134,74
kn te je u cjelokupnom iznosu sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i
Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, 335.864,53 kn iz proračuna EU.