„Jači do cilja“ projekt za osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

„Jači do cilja“ je projekt koji čiji je cilj osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi
OCD-ei mogli ispunjavati svoju ulogu u razvoju zajednice na području Koprivničko-križevačke
županije. Ograničena financijska sredstva većini organizacija civilnog društva onemogućavaju
ulaganja u kapacitete zaposlenika što posljedično predstavlja prepreku za njihov razvoj i aktivno
djelovanje OCD-a te ostvarivanje boljitka za zajednicu što je zapravo njihov primarni cilj.

Ovim projektom osigurana su financijska sredstva za educiranje zaposlenika i odgovornih osoba u OCD-ima
u ciljanim područjima koja su prepoznata kao trenutno najznačajnija. Međusobna suradnja
organizacija civilnog društva na području naše županije slabo je razvijena i ne postoje sustavne
aktivnosti kroz koje bi se one povezale pa će se suradnjom na ovom projektu doprinijeti i tom
aspektu.Edukacije su namijenjene osobama ovlaštenim za zastupanje i zaposlenicima organizacija
civilnog društva s područja Koprivničko-križevačke županije, a održavaju se u Đurđevcu i to prema
planu: Upravljanje ljudskim resursima i timski rad u kriznim situacijama u trajanju od 5 dana (20 sati)
– sudionicima će pružiti znanja i vještine za uspješnu raspodjelu zadataka i upravljanje timom, nošenje
s konfliktima u timskom radu te upravljanje vremenom. Osposobljavanje za upotrebu suvremenih
informatičko-komunikacijskih tehnologija u trajanju od 5 dana (20 sati) – osposobljavanje za upotrebu
suvremenih informatičko-komunikacijskih tehnologija, s posebnim naglaskom na alate koji
omogućavaju rad od kuće kao što su aplikacije za on-line sastanke, cloud servisi za spremanje
podataka i slično.

Unaprjeđenje socijalnih usluga u trajanju od 2 dana (12 sati) – cilj edukacije je
upoznavanje sa zakonskim odredbama, pravilnicima u području socijalnih usluga, razmjena iskustava,
poticanje socijalnih inovacija, razvoj inovativnih socijalnih usluga i sl. Individualnim pristupom
polaznicima će se pružiti prilika za unapređivanje znanja u području pružanja socijalnih usluga što će
rezultirati novim, inovativnim uslugama prilagođenim potrebama korisnika. Set edukacija za OCD
koje u svoj rad uključuju volontere i upravljaju radom volontera, odnosno one koje žele preuzeti tu
ulogu te građane zainteresirane za volontiranje, Menadžment volontera u trajanju od 2 dana (12
sati), Volonteri – prava i obveze, zakon, etički kodeks, pravilnik o volontiranju u trajanju od 2 dana (12
sati), Razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina volontera u trajanju od 2 dana (12 sati), Edukacija
za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a, u trajanju od 5 dana (48 sati) – Sudjelovanjem na
ovoj radionici polaznici će steći nova znanja i vještine koje će rezultirati većom međusobnom
povezanošću na lokalnoj razini, a sve u svrhu ostvarivanja koristi za lokalnu zajednicu. Naglasak će biti
stavljen na načela održivog razvoja, načinu sudjelovanja relevantnih dionika u lokalnom razvoju te
važnost suradnje svih sektora.

Nositelj projekta je Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac, partneri su Udruga osoba s
invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, Društvo multipleskleroze Koprivničko-križevačke
županije i Grad Đurđevac. Projekt „Jači do cilja“ UP.04.2.1.11.0075 ukupne je vrijednosti 395.134,74
kn te je u cjelokupnom iznosu sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i
Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, 335.864,53 kn iz proračuna EU.