Jedi što vrijedi – edukacija za očuvanje preostalog zdravlja kod osoba s invaliditetom.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dana 11.12.2019.  održana je aktivnosti projekta. Jedi što vrijedi – edukacija za očuvanje preostalog zdravlja kod osoba s invaliditetom. Radionice „Kuhati je cool“- priprema jela uz dodatak koprive; „Pečemo bez pečnice“ -radionica pripreme slastica  bez pečenja i „Čajanka/Tea Party“ -priprema toplih napitaka od ljekovitog bilja. Za korisnike projekta članove Udruge i učenike Obrtničke škole Koprivnice i članove Udruge „Šegrtso srce“ Koprivnica održano je i kratko predavanje o ljekovitim svojstvima. Radila su jela koja se dosada nisu radila u Udruzi  a osmislili su ih nastavnici praktične nastave u Obrtničkoj školi Koprivnica koji poučavaju učenike za kuhare, slastičare i konobare u suradnji pedagogom Škole koji je ujedno i predsjednik Udruge „Šegrtsko srce“ Tomislavom Terstenjakom i učenicima. Glavni cilj aktivnosti je bila edukacirati o važnosti očuvanja preostalog zdravlja osoba s invaliditetom, razvijanje svakodnevnih životnih vještina za samozbrinjavanje osoba s invaliditetom te senzibilizacija srednjoškolaca prema osobama s invaliditetom.  Očekivani rezultati nakon provedbe projekta je viša razina znanja o brizi za zdravlje; promjena stavova prema uobičajenim načinima življenja i odnosu prema vlastitom zdravlju, povećana primjena aroma terapije kao alternativnog oblika samopomoći; smanjeni odlasci na liječenja; viša razina  tolerancije prema osobama s invaliditetom kod srednjoškolaca. Partneri u projektu su Humanitarna udruga za pomoć djeci i socijalno ugroženim obiteljima „Šegrtsko srce“ i Obrtnička škola Koprivnica. Projekt je odobrilo Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica  na Natječaju za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode   udruge i neprofitne organizacije za 2019. godinu. Aktivnost se održala u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 03. prosinca. Aktivnosti su svojim prisustvom podržali prvi predsjednik Humanitarne udruge za pomoć djeci i socijalno ugroženim obiteljima „Šegrtsko srce“ Ratko Ljubić koji bio i višegodišnji ravnatelj Obrtničke škole Koprivnica sada zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije; predstavnica donatora ovog projekta Petra Bijač, stručna referentica za marketing i odnose s javnošću u Gradskom komunalnom poduzeću Komunalac d.o.o. i  predstavnik Grada Koprivnice Dario Jembrek, pročelnik Službe ureda gradonačelnika. Voditeljica projekta je Marina Jug.