Linkovi

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU

http://www.mobilnost.hr

ZAKLADA ZAMAH

http://www.zamah.hr

UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA Put u život – PUŽ

UDRUGA “PČELICE”

http://udruga-pcelice.hr

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

http://zaklada.civilnodrustvo.hr

VLADA RH – URED ZA UDRUGE

https://udruge.gov.hr

RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

http://www.ljudskipotencijali.hr

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

http://www.strukturnifondovi.hr

Europska unija Ulaganje u budućnost

http://ec.europa.eu/esf/

IPAK

http://www.udrugapuz.hr/ipak.htm