O nama……

 

Udruga je osnovana 02.05. 2003. s ciljem poboljšanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Od samog početka aktivnosti su bile usmjerene na promjenu svijesti građana bez invaliditeta o potrebama osoba s invaliditetom. Aktivnostima smo «primorali» lokalnu vlast na poštivanje zakona na način da se okoliš prilagodi svakom čovjeku. To znači da su uklonjene urbanisticke i arhitektonske barijere oko 70 % u Gradu Koprivnici što je veoma važno za zadovoljenje ostalih životnih potreba osoba s invaliditetom.

 

Udruga je partner gradskoj vlasti u mnogim programima koje osmišljava i provodi lokalna vlast. Udruga ima svog predstavnika u izradi Lokalne Agende 21- dokumenta o održivosti razvoja u lokalnoj zajednici. Predstavnik Udruge također je sudjelovao u izradi ROP-a (regionalni operativni plan) Koprivničko-križevačke županije. Predstavnik Udruge je član Radnog tijela gradonačelnika  Grada Koprivnice Koordinacijskog odbora projekta “Zdravi grad” Koprivnica koji provodi programe koji su usmjereni na zaštitu zdravlja građana Koprivnice, predstavik Udruge je član Gradskog vijeća Grada Koprivnice, predsjednik Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju; član Obrora za obitelj i mlade i član Odbora za predstavke i pritužbe građana Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

 

Udruga sudjeluje u izradi dokumenta Grada Koprivnice; Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003.- 2006. do 2011-13.  u koji su ugrađene mjere kojima su u nekim pravima izjednačena  prava djece branitelja i djece roditelja s invaliditetom (civilnih).

 

Aktivnosti Udruge su utjecale i na donošenje ostalih lokalnih odluka i propisa u korist osoba s invaliditetom; poticaji za samozapošljavanje, oslobođenje od komunalnih doprinosa u određenim postocima; oslobođenje od plaćanja parkiranja na mjestima označenim za parkiranje osoba s invaliditetom u Gradu Koprivnici. Mnogim aktivnostima tzv. građanskim inicijativama koje je pokrenula Udruga, kupljena su pomagala koja su nedostajala u javnim ustanovama. Npr. kupljena je prilagođena stolica za djecu s invaliditetom na dječji odjel Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» u Koprivnici. Nakon upriličene modne revije na kojoj su manekenke bile žene u kolicima u Domu zdravlja Koprivničko-križevacke županije u Koprivnici prilagođena je ginekološka ambulanta za žene s invaliditetom (kupljen je prilagođen stol za žene u kolicima).

 

Udruga je članica Hrvatskog Saveza udruga tjelesnih invalida, Hrvatskog Saveza udruga cerebralne i dječje paralize i  Saveza društava distrofičara Hrvatske.

 

Udruga sve aktivnosti, programe i projekte provodi  sukladno Statutu, Plani i programu rada te Financijskom planu prihoda i rashoda za tekuću godinu sa stručnim suradnicima kako bi kvaliteta istih bila što bolja na dobrobit idrirektnih korisnika – osoba s invaliditetom i indirektnih korisnika-članova obitelji osoba s invaliditetom i lokalne zajednice.

 

 

UPRAVNI ODBOR:

Marija Mraz, predsjednica

Nataša Friščić Tajnica

Helena Kušenić– dopredsjednica

Igor Balaško – član

Mateo Keleminec– član

 

NADZORNI ODBOR:

Kruno Kukec – predsjednik

Vlasta Rački– članica

Slađana Rodić – članica

 

STEGOVNA KOMISIJA:

Marija Segen  -predsjednica

Mirjana Kolar –članica

Tomislav Biršić- član