O NAMA

 

Udruga je osnovana 2. svibnja 2003. godine s ciljem poboljšanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Od samog početka aktivnosti su bile usmjerene na promjenu svijesti građana bez invaliditeta o potrebama osoba s invaliditetom. Aktivnostima smo „primorali“ lokalnu vlast na poštivanje zakona na način da se okoliš prilagodi svakom čovjeku te su tako uklonjene urbanističke i arhitektonske barijere. Danas je grad Koprivnica prilagođen osobama s invaliditetom u velikoj mjeri (oko 70 posto) što je vrlo važno za zadovoljenje ostalih životnih potreba osoba s invaliditetom.

Udruga je partner gradskoj vlasti u mnogim programima koje osmišljava i provodi lokalna vlast, a imamo i svog predstavnika u izradi Lokalne Agende 21, dokumenta o održivosti razvoja u lokalnoj zajednici. Predstavnik Udruge sudjelovao je u izradi ROP-a (regionalni operativni plan) Koprivničko-križevačke županije, a ujedno je i član Radnog tijela gradonačelnika Grada Koprivnice, Koordinacijskog odbora projekta “Zdravi grad” Koprivnica koji provodi programe usmjerene na zaštitu zdravlja građana Koprivnice. Također, član je Gradskog vijeća Grada Koprivnice, predsjednik Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju, član Odbora za obitelj i mlade i član Odbora za predstavke i pritužbe građana Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Udruga je sudjelovala i u izradi Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006.  i od 2011. do 2013., u kojoj su ugrađene mjere kojima su u nekim pravima izjednačena prava djece branitelja i djece roditelja s invaliditetom (civilnih).

Aktivnosti Udruge utjecale su i na donošenje ostalih lokalnih odluka i propisa u korist osoba s invaliditetom, kao što su poticaji za samozapošljavanje, oslobođenje od komunalnih doprinosa u određenim postocima, oslobođenje od plaćanja parkiranja na mjestima označenim za parkiranje osoba s invaliditetom u Koprivnici. Mnogim aktivnostima, tzv. građanskim inicijativama koje je pokrenula Udruga, kupljena su pomagala koja su nedostajala u javnim ustanovama. Primjerice, kupljena je prilagođena stolica za djecu s invaliditetom koja se nalazi na dječjem odjelu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica. Nakon upriličene modne revije, na kojoj su manekenke bile žene u kolicima, u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici prilagođena je ginekološka ambulanta za žene s invaliditetom (kupljen je prilagođen stol za žene u kolicima).

Udruga je članica Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida, Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize i Saveza društava distrofičara Hrvatske.

Sve aktivnosti, programe i projekte provodimo sukladno Statutu, Planu i programu rada te Financijskom planu prihoda i rashoda za tekuću godinu sa stručnim suradnicima, kako bi kvaliteta istih bila što bolja na dobrobit indirektnih korisnika, odnosno osoba s invaliditetom i članova obitelji osoba s invaliditetom i lokalne zajednice.

UPRAVNI ODBOR

Marija Mraz – predsjednica

Helena Kušenić – dopredsjednica

Ivana Horvat – tajnica

Mateja Makar Kiš -članica

Mateo Keleminec – član

NADZORNI ODBOR

Kruno Kukec – predsjednik

Vlasta Rački – članica

Danijela Horvat – članica

STEGOVNA KOMISIJA

Ivan Vuk– predsjednik

Đuro Horvat – član

Mladen Mršić – član