Projekt UPS-UČIM-POMAŽEM-STVARAM, pod nazivom „Čovječe, ne ljuti se“

Facebook
Twitter
LinkedIn

11.9. 2017. je provedena aktivnost projekta  UPS-UČIM-POMAŽEM-STVARAM, pod nazivom „Čovječe, ne ljuti se“, održana  je u OŠ Mihovil Pavlek Miškina u Đelekovcu  s učenicima četvrtog i petog razreda.  Cilj projekta koji financira Koprivničko-križevačka županija, je edukacija djece bez teškoća o osobama s invaliditetom, senzibilizacija i edukacija dužnosnika jedinice lokalne uprave, te edukacija korisnika prijavitelja o komunikacijskim vještinama.

Partneri u projektu su OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, Općina Đelekovec i a korisnici su 30ak učenika osnovnoškolskog uzrasta, 10 odraslih osoba s invaliditetom, vijećnici Općine Đelekovec i građani Koprivničko-križevačke županije.

Voditeljica projekta Renata Glavica. Izvoditeljica aktivnosti „Čovječe ne ljuti se“ održane i prilikom obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana, bila je Jasmina Markić, prof. tjelesne i zdravstvene kulture.