Aktivnost projekta Mozaik volontiranja

Facebook
Twitter
LinkedIn

20.07.2018. je provedena aktivnost projekta Mozaik volontiranja; Prioritetno područje – unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom. Dio aktivnosti u kojima su sudjelovali volonteri; članovi Udruge i građani, ukupno 21 osoba. Aktivnosti su se sastojale od putovanja javnim prijevozom u kojima su se volonteri susreli s preprekama ulaska i izlaska osoba s teškoćama u kretanju u autobus; aktivnosti u vodi kao što su zabavne igre koje su imale za cilj poticanje na kretanje, timski rad te aktivno vježbanje uz glazbu u vodi kao mediju koji služi u rehabilitacijske svrhe korisnicima s invaliditetom.

Tijekom provedbe projeka aktivnosti će imati vidljiv utjecaj na poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom,volonteri će razvijati kompetencije i motivaciju za trajno sudjelovanje u programima volontiranja u lokalnoj zajednici, mijenjanju stavova o volontiranju, a inkluzivnim tj. maloljetnim volonterima moguća inspiracija za buduće profesionalno opredjeljenje. Volonteri uključeni u projektne aktivnosti naučit će inovativne načine pružanja volonterskih usluga, djeca i mladi će uvidjeti da se volontiranjem mogu rješiti potrebe u zajednici. Razvit će veću solidarnost među različitim društvenim skupinama; utjecat će na poticanje umrežavanje s drugim volonterima u zajednici.

Udruga kao nositelj projekta će razviti kapacitete za volonterske aktinosti i za druge projekte koje provodi.  Opći cilj projekta je promicanje volonterstva kao način neformalnog učenja za razvoj kompetencija volontera koji volontiraju u organizacijama koje skrbe za osobe s invaliditetom; poticati inkluzivno volonterstvo, jačati suradnju s drugim organizacijama koje promiću volontiranje. Specifični ciljevi su poticanje  inovativnih načina volontiranja za osobe s invaliditetom kao doprinos procesima stvaranja inkluzivnog društva. Suradnici u projektu su policijski službenici iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke  iz Ureda načelnika; područje prevencije. Policijski službenici u ovom slučaju će kroz provedbu projekta sudjelovati kao volonteri. To će biti način razvijaja  inovativnih načina suradnje i razvijanja povjerenja. Iskustvo Udruge je pokazalo kroz periodične aktivnosti da ovakva ne formalna druženja daju bolje rezultate od do sada primjenjivanih formanih.

Osobe s invaliditetom kroz ovakve aktivnosti pokazuju povećano povjerenje i otvorenost prema policijskim službenicima. Krajnji cilj uključivanja suradnika, policijskih službenika je podići sigurnost života osoba s invaliditetom na višu razinu. Izvoditeljica je bila volonterka Udruge prof. kineziolog Jasmina Markić.

Projekt  sufinancira Grad Koprivnica a  obren je na natječaju za udruge građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu.