IKSoC – Inovativni koprivnički socijalni centar „KopriVITA“

PROJEKT: IKSoC – Inovativni koprivnički socijalni centar „KopriVITA“

KRATKI OPIS PROJEKTA TE CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

Cilj projekta je stvaranje preduvjeta za osnivanje društvenog poduzeća koje će doprinijeti uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada na području grada Koprivnice. Ovim projektom Udruga “Bolje sutra” nastoji kroz pokretanje društvenog poduzeća doprinijeti rješavanju osnovnog problema, zapošljavanja OSI, te im na taj način omogućiti pronalazak posla, i približiti ih tržištu rada. Zbog nepostojanja sustava osnaživanja, edukacije i zapošljavanja OSI, njihova mogućnost pronalaska posla vrlo je mala, te samim time u nemogućnosti su stvarati uvjete za neovisno življenje o čemu govori „Konvencija o pravima OSI”.

Ciljnu skupinu projekta čine osobe s invaliditetom koje imaju status nezaposlene osobe, u dobi od 21 do 35 godina starosti. Prema podacima HZZ-a na području Koprivnice u rujnu 2016. u evidenciji nezaposlenih osoba s invaliditetom je ukupno 98, od čega čak 55 osoba pripada dobnoj skupini od 21 do 35 godina starosti. Prema stručnoj spremi, prevladavaju osobe sa završenom osnovnom školom te srednjom stručnom spremom.

Projekt će osigurati stvaranje preduvjeta za razvoj društvenog poduzeća kroz sveobuhvatnu edukaciju ciljne skupine, osoba s invaliditetom. Naime, oni će proći edukacije o osnovama poduzetništva, mekim vještinama, te radionice osnaživanja kao neophodne psihološke pomoći za otvaranje nove stranice u životu na putu prema osamostaljivanju.

Na taj način stvoriti će se jednaki uvjeti za osobe s invaliditetom na tržištu rada, pridonijeti će se njihovoj socijalnoj uključenosti te će se smanjiti diskriminacije s kojom se redovito susreću prilikom zapošljavanja.

Ciljnu skupinu projekta čini i šira zajednica s naglaskom na OSI, medije i nezaposlene osobe. Naime. Prema njima će specifično biti usmjerene aktivnosti afirmativnog promicanja društvenog poduzetništva. Oni su ujedno i krajnji korisnici projekta, uz obitelji članova ciljne skupine koja će aktivno sudjelovati u edukacijskim programima.

Projektom se planiraju stvoriti uvjeti za pokretanje društvenog poduzeća u kojem će se proizvoditi inovativni proizvod, tjestenina „KopriVITA“. Proizvod koji će biti jedinstven iz razloga što će se proizvoditi od brašna od cjelovitog zrna mljevenog na vodenici, s jajima od autohtone pasmine kokoši hrvatice i koprive kao samonikle biljke, izuzetno ljekovite koja raste na područjima izvan naselja, bez kemijskih tretiranja, na zaštićenom području.

Projekt je usklađen sa Strategijom jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine koja unutar cilja 3. „Provoditi nediskriminacijsku politiku u području zapošljavanja osoba s invaliditetom“ navodi aktivnost 3.1.2. Poticati razvijanje socijalnog poduzetništva, te se ovim projektom direktno želi pridonijeti razvoju društvenog poduzetništva kroz stvaranje preduvjeta za njegovo pokretanje. Projekt pridonosi ostvarenju mjere 3. „Promicanje važnosti i uloge društvenog poduzetništva kroz sve oblike obrazovanja“ te mjere 4. Osiguranje vidljivosti uloge i mogućnosti društvenog poduzetništva u RH i informiranje opće javnosti o temama u vezi s društvenim poduzetništvom“ s obzirom da će sveobuhvatnom promocijom u medijima te organizacijom edukacijskih događaja nastojati potaknuti promjene na lokalnoj razini glede razumijevanja te teme.

Projekt je također usklađen s prioritetima strategije Europa 2020 s obzirom da spaja ključna njegova područja jer se razvojem društvenog poduzetništva pridonosi intenzifikaciji ekonomskih aktivnosti (pametan rast), zatim ekološkom komponentom (održiv rast) pridonosi očuvanju resursa te konačno stvaranjem preduvjeta za zapošljavanje pridonosi društvenoj koheziji (uključiv rast), a projekt je planiran na način da pridonese razvoju poduzetništva, vodeći pritom računa o povoljnom utjecaju na okoliš i društvo u cjelini.

Razdoblje provedbe Projekta započelo je 1. lipanj 2017. i završava 31. svibnja 2018. godine.

Ukupna vrijednost Projekta: 511.419,72 kuna.

EU sufinancira: 511.419,72 kuna.

Kontakt osobe: Marija Mraz, predsjednica Udruge

E-mail: mraz.marija@gmail.com

Mobitel: 098/762-177

Tajana Premec, voditeljica projekta

E-mail:  tajana.premec@gmail.com

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijanog fonda.

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr