Zašto kopriva?

Koprivu većina nas doživljava kao neugodnost, korov, smetnju, nešto nepoželjno. Ne znamo što bismo s njom i čemu uopće služi. Neugodna je istina da mnogi slično opisuju i osobe s invaliditetom – smetnja su, ne znaju kako, kuda i što s njima. Prava je istina da je kopriva iznimno ljekovita i ukusna biljka s nizom pozitivnih učinaka na ljudski organizam, ako znamo prepoznati njen potencijal. Isto je tako istina da su osobe s invaliditetom ljudi sa svojim željama, nadama i sposobnostima – ako znamo prepoznati njihov potencijal.
KopriVITA ima cilj pokazati da se od koprive mogu stvoriti proizvodi u kojima će kupci uživati, ali i pokazati da su osobe s invaliditetom vrijedni članovi društva i tržišta rada, koji ih smatraju suvišnima i beskorisnima.

Zašto društveno poduzeće?

U društvenom poduzeću KopriVITA, koje će imati sjedište u jednoj od zgrada kampusa u Koprivnici, Udruga „Bolje sutra“ proizvodit će tjesteninu s koprivom i druge prehrambene proizvod od koprive, zapošljavat će se osobe s invaliditetom i stvarati prepoznatljiv brend koji će doprinositi lokalnoj zajednici. Upravo je boljitak lokalne zajednice jedan od razloga zašto je odabran poslovni model društvenog poduzeća.

Kako sve to ostvariti?

U sklopu projekta krenut će se u realizaciju društvenog poduzetništva, izraditi potrebni poslovni planovi i strategije, učiti na nizu aktivnosti, nabaviti sva potrebna oprema, uvesti HAACP plan i ISO certifikati, promovirati društveno poduzetništvo i brend KopriVITA na sajmovima i događajima za javnost…

KRATKI OPIS PROJEKTA
Svrha i opravdanost projekta

Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom ističe važnost univerzalnog pristupa, nerazdjeljivost i međuovisnost svih ljudskih prava i temeljnih sloboda te potrebu da se osobama s invaliditetom jamči puno uživanje tih prava bez diskriminacije. Akcijski plan te Direktiva Vijeća 2000/78/EZ, Smjernicama za strateško socijalno izvješćivanje za 2015., Strategija za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH te Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020.; se zajednički slažu u ključnim načelima. Prema Strategiji razvoja društvenog poduzetništva 2015. — 2020., ono se definira kao: Poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice. Upravo je to i cilj Udruge „Bolje sutra” i želja je isto ostvariti putem ovog projekta. Dodatno, prilikom poslovanja putem modela društvenog poduzetništva nailazi se na puno prepreka. Neke od prepreka poslovanju društvenih poduzetnika su nedostatak financijskog kapitala, ali i manjak poslovnih vještina društvenih poduzetnika te slaba javna vidljivost društvenog poduzetništva. Također, općenito nedostaje svijesti o samom pojmu društvenog poduzetništva kao poslovnog modela koji uz ekonomsku stvara i dodatnu društvenu vrijednost. U sklopu projekta IKSoC, Udruga je putem navedenog projekta osigurala stvaranje preduvjeta za razvoj društvenog poduzeća, dok bi se u sklopu ovog projekta krenulo u samu realizaciju društvenog poduzetništva. Ovaj projekt se nastavlja kao prirodni korak naprijed, gdje je glavni cilj pokrenuti društveno poduzetništvo kao održiv ekonomski i društveni model, te popratno osigurati proizvodnju prehrambenih proizvoda od koprive čime društveno poduzetništvo osigurava održivost. Konkretno, projekt uključuje razne elemente kako bi se uspjelo u realizaciji uspješnog društvenog poduzetništva. Projekt započinje s izradom poslovnih planova i strategija kako bi od samog početka društveno poduzetništvo krenulo od ispravnih tržišnih pretpostavki. Kao sljedeći pretkorak realizaciji, uključuje odlazak na studijsko putovanje u Švedsku, nakon čega slijedi niz edukativnih radionica s fokusom na upravljanje društvenim poduzetništvom. Sljedeći korak dalje uključuje nabavku potrebne opreme za realizaciju nakon koje se kreće s edukacijama usmjerenim na društveno poduzetništvo, proizvodnja, nabavkom opreme i potrebnih strojeva, uvođenje HACCP-A plana, ISO certifikata i sl. Po završetku ovih aktivnosti, sljedeća se aktivnost fokusira na širenja koncepta društvenog poduzetništva u RH na način da Udruga „Bolje sutra” prisustvuje raznih sajmovima i da Udruga sama organizira događaje otvorene za javnost putem kojih će dalje promovirati koncept društvenog poduzetništva u kontekstu njihove uspješne priče — KopriVITA. Dodatno, valjda istaknuti kako će udruga održati Otvorene dane dva puta tijekom trajanja projekta kako bi dodatno potaknuli društveno poduzetništvo, te će tijekom projekta prisustvovati na 4 različita sajma i tijekom istih održati kratke informativne sesije o društvenom poduzetništvu za sudionike sajma. Ciljnu skupinu projekta čine osobe s invaliditetom koje imaju status nezaposlene osobe, čine djelatnici Udruge Bolje sutra, djelatnici i zaposlenici ostalih društvenih poduzetnika u RH, čine društveni poduzetnici, trgovačka društva, udruge i zadruge.

Elementi projekta:
1. Element — Priprema i razvoj poslovanja društvenog poduzetništva, povezan sa specifičnim ciljevima 1 i 2
2. Element — Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika te nezaposlenih članova Prijavitelja putem edukativnih radionica i studijskog putovanja u Švedsku — Malmo; povezan sa specifičnim ciljevem 1 i 3
3. Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti – ulaganje u opremu, sirovinu i repromaterijal; povezan sa specifičnim ciljevima 1 i 2
4. Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva putem sudjelovanja na sajmovima i osnivanjem klastera za društveno poduzetništva; povezan sa specifičnim ciljem 3
6. Promidžba i vidljivost
7. Upravljanje projektom i administracija

Projekt je također usklađen s prioritetima strategije Europa 2020 s obzirom na to da spaja ključna njegova područja jer se razvojem društvenog poduzetništva pridonosi intenzifikaciji ekonomskih aktivnosti (pametan rast), zatim ekološkom komponentom (održiv rast) pridonosi očuvanju resursa te konačno stvaranjem preduvjeta za zapošljavanje pridonosi društvenoj koheziji (uključiv rast), a projekt je planiran na način da pridonese razvoju poduzetništva, vodeći pritom računa o povoljnom utjecaju na okoliš i društvo u cjelini.

Podaci o projektu:

NAZIV PROJEKTA: Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno vrijeme
NAZIV KORISNIKA: Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice
Ukupna vrijednost projekta: 1.189.224,40 kn
EU sufinanciranje projekta: 1.189.224,40 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. 10. 2020. – 31. 3. 2023.

Kontakt
Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice
Hercegovačka 1, 48000 Koprivnica
Telefon: 048/642-066
Mobitel: 098/762-177
www.udruga-bolje-sutra.hr

Za više informacija o EU fondovima:
http://www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda