KopriVITA


Zašto kopriva?

Koprivu većina nas doživljava kao neugodnost, korov, smetnju, nešto nepoželjno. Ne znamo što bismo s njom i čemu uopće služi. Neugodna je istina da mnogi slično opisuju i osobe s invaliditetom – smetnja su, ne znaju kako, kuda i što s njima. Prava je istina da je kopriva iznimno ljekovita i ukusna biljka s nizom pozitivnih učinaka na ljudski organizam, ako znamo prepoznati njen potencijal. Isto je tako istina da su osobe s invaliditetom ljudi sa svojim željama, nadama i sposobnostima – ako znamo prepoznati njihov potencijal.
KopriVITA ima cilj pokazati da se od koprive mogu stvoriti proizvodi u kojima će kupci uživati, ali i pokazati da su osobe s invaliditetom vrijedni članovi društva i tržišta rada, koji ih smatraju suvišnima i beskorisnima.

Zašto društveno poduzeće?

U društvenom poduzeću KopriVITA, koje će imati sjedište u jednoj od zgrada kampusa u Koprivnici, Udruga „Bolje sutra“ proizvodit će tjesteninu s koprivom i druge prehrambene proizvod od koprive, zapošljavat će se osobe s invaliditetom i stvarati prepoznatljiv brend koji će doprinositi lokalnoj zajednici. Upravo je boljitak lokalne zajednice jedan od razloga zašto je odabran poslovni model društvenog poduzeća.

Kako sve to ostvariti?

U sklopu projekta krenut će se u realizaciju društvenog poduzetništva, izraditi potrebni poslovni planovi i strategije, učiti na nizu aktivnosti, nabaviti sva potrebna oprema, uvesti HAACP plan i ISO certifikati, promovirati društveno poduzetništvo i brend KopriVITA na sajmovima i događajima za javnost…

KRATKI OPIS PROJEKTA
Svrha i opravdanost projekta

Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom ističe važnost univerzalnog pristupa, nerazdjeljivost i međuovisnost svih ljudskih prava i temeljnih sloboda te potrebu da se osobama s invaliditetom jamči puno uživanje tih prava bez diskriminacije. Akcijski plan te Direktiva Vijeća 2000/78/EZ, Smjernicama za strateško socijalno izvješćivanje za 2015., Strategija za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH te Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020.; se zajednički slažu u ključnim načelima. Prema Strategiji razvoja društvenog poduzetništva 2015. — 2020., ono se definira kao: Poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice. Upravo je to i cilj Udruge „Bolje sutra” i želja je isto ostvariti putem ovog projekta. Dodatno, prilikom poslovanja putem modela društvenog poduzetništva nailazi se na puno prepreka. Neke od prepreka poslovanju društvenih poduzetnika su nedostatak financijskog kapitala, ali i manjak poslovnih vještina društvenih poduzetnika te slaba javna vidljivost društvenog poduzetništva. Također, općenito nedostaje svijesti o samom pojmu društvenog poduzetništva kao poslovnog modela koji uz ekonomsku stvara i dodatnu društvenu vrijednost. U sklopu projekta IKSoC, Udruga je putem navedenog projekta osigurala stvaranje preduvjeta za razvoj društvenog poduzeća, dok bi se u sklopu ovog projekta krenulo u samu realizaciju društvenog poduzetništva. Ovaj projekt se nastavlja kao prirodni korak naprijed, gdje je glavni cilj pokrenuti društveno poduzetništvo kao održiv ekonomski i društveni model, te popratno osigurati proizvodnju prehrambenih proizvoda od koprive čime društveno poduzetništvo osigurava održivost. Konkretno, projekt uključuje razne elemente kako bi se uspjelo u realizaciji uspješnog društvenog poduzetništva. Projekt započinje s izradom poslovnih planova i strategija kako bi od samog početka društveno poduzetništvo krenulo od ispravnih tržišnih pretpostavki. Kao sljedeći pretkorak realizaciji, uključuje odlazak na studijsko putovanje u Švedsku, nakon čega slijedi niz edukativnih radionica s fokusom na upravljanje društvenim poduzetništvom. Sljedeći korak dalje uključuje nabavku potrebne opreme za realizaciju nakon koje se kreće s edukacijama usmjerenim na društveno poduzetništvo, proizvodnja, nabavkom opreme i potrebnih strojeva, uvođenje HACCP-A plana, ISO certifikata i sl. Po završetku ovih aktivnosti, sljedeća se aktivnost fokusira na širenja koncepta društvenog poduzetništva u RH na način da Udruga „Bolje sutra” prisustvuje raznih sajmovima i da Udruga sama organizira događaje otvorene za javnost putem kojih će dalje promovirati koncept društvenog poduzetništva u kontekstu njihove uspješne priče — KopriVITA. Dodatno, valjda istaknuti kako će udruga održati Otvorene dane dva puta tijekom trajanja projekta kako bi dodatno potaknuli društveno poduzetništvo, te će tijekom projekta prisustvovati na 4 različita sajma i tijekom istih održati kratke informativne sesije o društvenom poduzetništvu za sudionike sajma. Ciljnu skupinu projekta čine osobe s invaliditetom koje imaju status nezaposlene osobe, čine djelatnici Udruge Bolje sutra, djelatnici i zaposlenici ostalih društvenih poduzetnika u RH, čine društveni poduzetnici, trgovačka društva, udruge i zadruge.

Elementi projekta:
1. Element — Priprema i razvoj poslovanja društvenog poduzetništva, povezan sa specifičnim ciljevima 1 i 2
2. Element — Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika te nezaposlenih članova Prijavitelja putem edukativnih radionica i studijskog putovanja u Švedsku — Malmo; povezan sa specifičnim ciljevem 1 i 3
3. Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti – ulaganje u opremu, sirovinu i repromaterijal; povezan sa specifičnim ciljevima 1 i 2
4. Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva putem sudjelovanja na sajmovima i osnivanjem klastera za društveno poduzetništva; povezan sa specifičnim ciljem 3
6. Promidžba i vidljivost
7. Upravljanje projektom i administracija

Projekt je također usklađen s prioritetima strategije Europa 2020 s obzirom na to da spaja ključna njegova područja jer se razvojem društvenog poduzetništva pridonosi intenzifikaciji ekonomskih aktivnosti (pametan rast), zatim ekološkom komponentom (održiv rast) pridonosi očuvanju resursa te konačno stvaranjem preduvjeta za zapošljavanje pridonosi društvenoj koheziji (uključiv rast), a projekt je planiran na način da pridonese razvoju poduzetništva, vodeći pritom računa o povoljnom utjecaju na okoliš i društvo u cjelini.

Podaci o projektu:

NAZIV PROJEKTA: Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno vrijeme
NAZIV KORISNIKA: Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice
Ukupna vrijednost projekta: 1.189.224,40 kn
EU sufinanciranje projekta: 1.189.224,40 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. 10. 2020. – 31. 3. 2023.

Kontakt
Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice
Hercegovačka 1, 48000 Koprivnica
Telefon: 048/642-066
Mobitel: 098/762-177
www.udruga-bolje-sutra.hr

Za više informacija o EU fondovima:
http://www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Provođenje aktivnosti – radionice i edukacije kao priprema za zapošljavanje

U sklopu projekta “Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno vrijeme” provode se radionice “Pedagogija i sociologija za OSI” pod vodstvom Ksenije Krušelj te “Edukacija o mekim vještinama” pod vodstvom Helene Kušenić. Cilj im je osnažiti i osposobiti polaznike (osobe s invaliditetom i dugotrajno nezaposlene osobe) za zapošljavanje u društvenom poduzeću te im omogućiti da steknu znanja i vještine potrebne za rad i samostalan život.

Pedagogija i sociologija za rad s OSI

25. i 26. studenoga 2020.

Održane su prve dvije radionice iz ciklusa „Pedagogija i sociologija za rad s osobama s invaliditetom“, koje su predviđene u sklopu projekta „Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno vrijeme“.

Radionice vodi magistra znanosti Ksenija Krušelj, već iskusna u području obrazovanja odraslih. Sudionici su na prve dvije radionice učili o ljudskim pravima te posebice pravima osoba s invaliditetom, čiju su (ne)provedbu u praksi često mogli iskusiti i na svojoj koži. Tijekom rada na individualnim i grupnim zadacima istaknuli su pozitivne i negativne strane života u zajednici kao osobe s invaliditetom, od prilika za obrazovanje i rad pa do pristupa informacijama, kulturnim ili sportskim sadržajima te sudjelovanja u javnom životu.

27. i 28. siječnja 2021.

Dvije radionice iz ciklusa „Pedagogija i sociologija za rad s osobama s invaliditetom“ održane su 27. i 28. siječnja pod vodstvom Ksenije Krušelj, u sklopu projekta „Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno vrijeme“.

Polaznici su učili o Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom do 2020. godine. Dijelili su vlastita iskustva o mogućnostima koje imaju ili, još češće, nemaju u svakodnevnom životu, poput zapošljavanja, samostalnog stanovanja i drugih prava koja većina ljudi koji nemaju poteškoće uzimaju „zdravo za gotovo“. To su izrazili i kroz rad u skupinama tijekom kojega je jedna skupina imala zadatak osmisliti aktivnost za izjednačavanje mogućnosti zapošljavanja i način njenog provođenja i financiranja, dok se druga fokusirala na osmišljavanje oblika izvaninstitucionalne podrške osobama s invaliditetom. Potaknute nedavnim potresima, skupine su također razradile aktivnosti kojima bi se osobama s invaliditetom pomoglo u slučaju takve velike nepogode, s obzirom na to da su one često u mnogo nepovoljnijem položaju tijekom rizičnih situacija i humanitarnih kriznih stanja.

15. i 16. veljače 2021.

Dvije radionice iz ciklusa „Pedagogija i sociologija za osobe s invaliditetom“, pod vodstvom Ksenije Krušelj, održane su 15. i 16. veljače u prostorima COOR Podravsko sunce.

Tema radionica bilo je zapošljavanje osoba s invaliditetom, a polaznici većinom i sami imaju iskustva s teškoćama i problemima unutar hrvatskih propisa i zakona te nesklonosti poslodavaca prema zapošljavanju njih kao osoba s invaliditetom. U grupnom radu okušali su se i u osmišljanju opreme i potrebnih prilagodbi koje bi oni, u ulozi poslodavca, morali napraviti ako žele zaposliti osobu u kolicima i slijepu osobu te promotrili spomenute probleme i s druge strane. Također, zabavili su se zanimljivom igrom pamćenja, ali i okušali su se i u pisanju i strukturiranju molbe na natječaj za posao te životopisa, što je vještina bez koje nema ni uspješne potrage za zaposlenjem pa tako ni stjecanja samostalnosti i neovisnosti.

Radionice se održavaju u sklopu projekta „Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno vrijeme“ kojim će se u prostorima zgrade u kampusu pokrenuti društveno poduzeće za izradu tjestenine od koprive i zapošljavati osobe s invaliditetom.

Edukacije o mekim vještinama

30. studenoga 2020.

Pod vodstvom Helene Kušenić održana je prva edukacija iz ciklusa edukacija o mekim vještinama, koje su predviđene u sklopu projekta “Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno vrijeme”.

Polaznici su u prvom dijelu radionice podijelili svoja iskustva u traženju posla, razgovorima za posao, odnosu poslodavaca prema njima kao osobama s invaliditetom i motivacijom koju imaju za traženje radnog mjesta. Mnogima od njih je zajedničko to što su ih poslodavci, vođeni predrasudama, već u startu “otpisali” ili pak, ako su ih i zaposlili, tretirali kao teret.

U drugom dijelu radionice priređena im je simulacija razgovora za posao u KopriVITA-i, društvenom poduzeću koje se osniva u sklopu ovog projekta. Prošli su kroz dva dijela razgovora, jedan s prijateljski nastrojenim “direktorom” tvrtke, a drugi s oštrijom “upraviteljicom”, kako bi iskusili oba pristupa i naučili se snalaziti u, za neke od njih, posve novoj situaciji.

“Kandidati” su se odlično snašli, bilo je i treme, nervoze pa i malo straha, no na svima se vidjela volja da, jednom kada KopriVITA zaživi u punom obliku, budu dio ekipe.

25 i 26. siječnja 2021.

Održane su treća i četvrta edukacija o mekim vještinama u sklopu projekta „Društveno poduzeće KopriVITA“, kojemu je nositelj Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“.

U ukupno 24 edukacije pod vodstvom Helene Kušenić polaznici će učiti razne vještine koje će im biti neophodne tijekom rada u društvenom poduzeću, a u ova dva dana u fokusu je bio timski rad. Bez timskog rada nema ni uspješnog poduzeća, a polaznici su u dvije skupine imali naizgled jednostavan zadatak – od raznih materijala izgraditi kuću ili brod. Svaka skupina imala je vođu kojeg su izabrali između sebe, a njegov je zadatak bio rasporediti zaduženja i pobrinuti se da sve u njegovoj skupini ide glatko. Osim toga, skupine su imale različite materijale na raspolaganju pa je bila potrebna i suradnja između skupina, dogovaranje i posuđivanje.

Većini polaznika timski rad i suradnja bili su nešto novo, kao i uloga „šefa“, odnosno voditelja. Ipak, to su situacije u kojima će se gotovo svakodnevno naći kada se zaposle, a vještine koje im omogućuju da budu vrijedan dio tima moraju se „brusiti“ što češće.

17. veljače 2021.

Ova radionica iz ciklusa edukacija o mekim vještinama, koje se održavaju u sklopu projekta „Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno vrijeme“, bila je posvećena situaciji s kojom se svi susrećemo – čekanja na red u banci.
Forum teatar sistem je interaktivnih radionica u kojima se odigravaju situacije iz stvarnog života s elementima naših odnosa, a sudjeluju i „glumci“ i gledatelji koji zajedno traže rješenja za potlačeni lik na sceni. Sudionici su tako dobili različite uloge; bila je tu nestrpljiva i agresivna žena koja se željela progurati na početak reda, slijepa osoba i osoba u kolicima koje čekaju i ne mogu se izboriti za svoja prava, zaštitar, policajac, djelatnica na šalteru, drugi građani… Potpuno uživljeni u svoje uloge, uz mnogo vike i galame, proživjeli su neugodnu, ali nažalost svakodnevnu situaciju u kojoj kraći kraj najčešće izvuku osobe s invaliditetom.

U drugoj situaciji u prvi su plan stavljene osobe s invaliditetom. Prikazano je kako osobe bez teškoća često praktički ne vide osobe s invaliditetom i obraćaju se samo njihovoj pratnji, što je ponižavajuće za svakoga. No, zatim je odglumljena ista situacija, ali građani i službenici u banci obraćali su se osobi s invaliditetom potpuno ravnopravno.

Važan dio forum teatra je razgovor i analiza situacija. Tako su svi sudionici zaključili da je ponašanje agresivne žene neopravdano, ali i da bi je pustili preko reda da je ljubazno zamolila. Također, situacija u kojoj se nije obraćala pozornost na njih kao osobe s invaliditetom izazivala im je nelagodu i loš osjećaj, što je i očekivano – bili osoba s invaliditetom ili ne, svi težimo tome da smo ravnopravan dio društva, sa svim pravima koja nam pripadaju.

18. veljače 2021.

Na ovoj edukaciji o mekim vještinama nastavili smo s forum teatrom, odnosno teatrom potlačenih, na kojemu smo odigrali još jednu situaciju iz stvarnog života s kojom se osobe s invaliditetom mogu susresti – razgovor s roditeljima o zaposlenju u drugom gradu.

Pojedini roditelji osoba s invaliditetom, iako imaju najbolje namjere, mogu biti vrlo zaštitnički nastrojeni prema svojoj djeci, čak i kada su ona u odrasloj dobi. U današnjem forum teatru sudionici su preuzeli uloge majke, oca i sestre/brata, a jedno od njih je bila osoba s invaliditetom koja je dobila posao u drugom gradu i želi se odseliti iz roditeljskog doma. Sve se to događa na nedjeljnom ručku. Roditelji se protive selidbi zato što njihovo dijete ima invaliditet i napravit će sve u svojoj moći da ga zaštite od svega na svijetu.

Situacija je prouzročila razne emocije i nije ju bilo lako odglumiti, pogotovo zato što je vrlo bliska stvarnosti. Sudionici koji su bili u ulozi osobe koja želi samostalan život dali su sve od sebe da uvjere roditelje da se mogu brinuti za sebe i biti samostalni, dok su roditelji bili zabrinuti, oštri i strogi, no na kraju su bili suočeni s time da svatko mora naći svoju sreću i mjesto u svijetu – pa tako i njihovo dijete koje ima invaliditet.

Podsjetimo, edukacije o mekim vještinama pod vodstvom Helene Kušenić održavaju se u sklopu projekta „Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno vrijeme“ kojim će se u koprivničkom kampusu osnovati poduzeće za proizvodnju tjestenine od koprive i u kojemu će se zapošljavati osobe s invaliditetom.