PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE

2214

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine