Projekt „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“

Facebook
Twitter
LinkedIn

Udruga je partner Udruzi “HERA“ Križevci u projektu  „Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“ Projekt se provodi od 01.12.2019.godine do 01.12.2020.godine. U prostoru Udruge održana je jedna od aktivnosti projekta  radionica „Specifičnosti u radu s osobama s invaliditetom“. Članovi Udruge,osobe s invaliditetom educirali su članice i volonterke Udruge HERA o specifičnostima u radu s osobama s invaliditetom. Biti u našim „cipelama“ na 5 minuta je omogućilo da aktivistice koje rade sa žrtvama nasilja iskustveno dožive kako je teško ženi u kolicima, gluhoj ženi ili slijepoj ženi doći do neke institucije i zatražiti pomoć ako smatra da je doživjela neki oblik zlostavljanja.  Opći cilj projekta:

  • unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja te njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje međusektorske suradnje  u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja

Specifični ciljevi projekta:

  • pružanje emocionalne i savjetodavne pomoći ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja
  • pružanje psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja u Savjetovalištu za žrtve nasilja
  • suradnja i umrežavanje sa institucijama i organizacijama civilnoga društva u cilju razvijanja modela timskog pristupa rješavanju problema nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
  • osnaživanje kapaciteta stručnih osoba u savjetovalištu te stručnih osoba koje se u svom radu susreću sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja
  • osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Ovim projektom se želi doprinijeti zaštiti žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja, povećati njihovo samopouzdanje dobivanjem informacija o ostvarivanju svojih prava te dobivanjem stručne savjetodavne, psihosocijalne i pravne pomoći. Suradnjom sa nadležnim institucijama i OCD-a želimo doprinijeti razvoju učinkovitoga partnerstva s ciljem razvoja mreže socijalnih usluga za žrtve nasilja te prepoznavanje HERE kao relevantnog aktera u borbi protiv nasilja te ostvarivanju ljudskih prava.  Smatramo da samo zajednički, međusektorski pristup može doprinijeti unaprjeđenju standarda kvalitete pružanja usluge prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. U projektu su još partneri Centar za socijalnu skrb Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Križevci. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

SOS telefon

za žrtve nasilja radnim danom od 8 – 20h

048 – 711 -077

—–

Savjetovalište

048 – 271 -335