Aktivnost „Dvodnevna edukacija i studijsko putovanje“

Facebook
Twitter
LinkedIn

24.i 25.04.2019. Aktivnost „Dvodnevna edukacija i studijsko putovanje“ za voditeljicu,koordinatoricu i izvoditelje projekta Želim znati kako imati. Prvi dan je provedena aktivnost povećanje učiteljskih kompetencija te ih osposobiti za stjecanje znanja i vještina za poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćam; pridonijeti usvajanju primjerenih stajališta za promicanje socijalne uključenosti, unapređenju cjeloživotnoga učenja. Prvi dan aktivnosti održao se u Domu kulture u Lepoglavi. Za sudionike je održana radionica o primjerima dobre prakse projekata u lokalnoj zajednici; što je projekt, što projekt rješava, tajne i zamke uspješnog pisanja projekta; kako rješiti strah od birokratskog aparata za uspješnu provedbu projekta.

Posjeta Osnovnoj školi u Kamenici primjeru dobre prakse društvenog poduzetništvau kojoj učenici izrađuju uporabne predmete od komušine. Izvoditelj aktivnosti bio je Hrvoje Kovač mag. educ. philol. croat. and mag. ling. Zamjenik gradonačelnika Grada Lepoglave. Drugi dan održana je radionica u Trakošćanu. Rad s učenicima s teškoćama u radu; emocionalni doživljaj u kontaktu s djetetom s teškoćama; primjene vježbi i tehnika prepoznavanja na sebi i primjena naučenog; nedostatak entuzijazma u radu-motivacija Između integriteta i suradnje: sukob kao prilika. Cilj aktivnosti bi je osvijestiti kod sudionika njihove jake i slabe strane u radnoj ulozi; osvijestiti kod sudionika kako ove jake i slabe strane mogu doprinositi sukobima i njihovom rješavanju; ojačati sudionike za pružanje konstruktivnih povratnih informacija; osposobiti sudionike za korištenje modela Kvadrata temeljnih kvaliteta u budućem rješavanju sukoba.

Nakon uvodnog predstavljanja, sudionici su identificirali svatko po jednu svoju kvalitetu koja im je ključna u radnoj ulozi, podijelili ih u grupi te kratko reflektirali o tome koje su pozitivne i negativne posljedice ove kvalitete za njihov radni život. Zatim je u kratkom predavanju s primjerima i diskusijom objašnjen model Kvadrata temeljnih kvaliteta (prema D. Ofmanu). Nakon toga su sudionici u malim grupama izrađivali svoje kvadrate temeljnih kvaliteta, uz facilitiranje voditeljice edukacije. Potom su sudionici podijelili u velikoj grupi ishode prethodne aktivnosti te si međusobno pružali povratne informacije. Pritom su dobili jasne upute o tome kako si pružati povratne informacije na konstruktivan način. Na kraju radionice je provedena usmena i pismena evaluacija. Izvoditeljic je bila Dea Ajduković dr. sc.prof. emeritus.