Aktivnost K.E.Š. (kreativno edukativna školica)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aktivnost K.E.Š. (kreativno edukativna školica) u dva dijela u ukupnom trajanju od 5 sati s pauzom za osvježenje, održana je 14. i 23.6.2019. godine s korisnicima projekta, učenicima viših razreda Osnovne škole Koprivnički Ivanec, članovima i volonterima Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice. Prvi dio, kreativna radionica, održana je u prostoru partnerske organizacije u OŠ Koprivnički Ivanec a drugi dio, Info točka, u Koprivničkom Ivancu. Aktivnost je održana povodom Dana općine Koprivnički Ivanec, a cilj aktivnosti bio je izraditi predmete uporabne vrijednosti koji su se potom izlagali na Info točki. Ishodi ostvareni aktivnošću: korisnici su educirani su o zaštiti kulturnog dobra ivanečkog veza ; korisnici su naučili kako samostalno izraditi praktične predmete i kako pri tome uštediti svoj novac; korisnici su razvijali kreativno izražavanje. Projekt je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za područje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, podpodručje medijska i financijska pismenost. Partneri u projektu su Općina Koprivnički Ivanec, OŠ Koprvnički Ivanec te Koprivničko-križevačka županija.