FORUMU VIRTUALNOG UČENJA O KPOSI

Facebook
Twitter
LinkedIn

29.03.2024.  sudjelovali smo na FORUMU VIRTUALNOG UČENJA O KPOSI – kapaciteti osoba s invaliditetom

U organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH održan je Forum virtualnog učenja s ciljem jačanja  kapaciteta osoba s invaliditetom.

Tema edukacije je bio raspisani Natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva  za dodjelu institucionalnih podrški udrugama osoba s invaliditetom (u 3 kategorije – pod natječaja).

Sudjelovalo je 68 organizacija osoba s invaliditetom s područja cijele RH koje su članice Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH.

SOIH kao krovna organizacija će osigurati stručnu podršku u pripremi natječajne dokumentacije.

Udruge kojima će se odobriti podrška imati će osiguranu podršku na rok od 3 godine. To će udrugama značajno doprinijeti rastu i razvoju jer će omogućiti zapošljavanje stručnog suradnika, administratora ili nekog drugog stručnjaka potrebnog za rad udruga.