Odobren projekt na Natječaju Agencije za mobilnost i programe EU za program Erasmus+ za 2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Odobren projekt na Natječaju Agencije za mobilnost i programe EU za program Erasmus+ za 2020. godinu u području Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih;  Ključna aktivnost 1 u području obrazovanja odraslih pod nazivom IPAK- informirani prosperitetni aktivni konkurentni. Ciljevi koji se žele postići su:  rastu i razvoj Udruge u području obrazovanja odraslih, vidljivosti, osobni razvoj sudionika mobilnosti, jezične kompetencije veća zapošljivostna europskom tržištu rada, kompetencija za povećanje zapošljivosti u tuzemstvu, financijske pismenosti,  razvoj internacionalizacije,prekogranične suradnje i stvaranje uvjeta za ordživost postignutog. Neposredno učenje, praćenje rada osoblja u organizacijama u kojima će se mobilnost odvijati, povećanje kapaciteta organizacije u međunarodnoj dimenziji  sa svrhom razvoja programa za obrazovanje odraslih koji će bolje odgovarati  potrebama pojedinaca osoba s invaliditetom članovima naše udruge. Ciljevi koji će se postići će dovesti da kompetencije koje osoblje stekne u mobilnosti a prenošenjem znanja na naše korisnike doprinese da povećaju osobne kompetencije, znanje ivještine za zapošljavanje, sudjelovanje u drugim obrazovnim aktivnostima u zajednici, da se odvaže za u uključivanje i stjecanje višeg stupnja formalnog obrazovanja od kojeg trenutno imaju. Samim time steći će samopoštovanje, slobodu odlučivanja , ravnopravnosti u zajednici. Spriječit će se institucionalizacija osoba s invaliditetom koja je u velikom broju naših članova odraslih osoba s invaliditetom prisutna. Osoblje će biti fleksibilno u poućavanju učenja u skladu s potrebama i ciljevima korinika udruge. Ojačati će kapaciteti organizacije u području obrazovanja odraslih kojima se promiču aktivnosti suradnje i mobilnosti koje imaju pozitivan učinak na kvalitativan razvoj rada s odraslim korisnicima osobama s invaliditetom. Ojačati će i kapaciteti za razvoj vidljivosti organizacije što će doprinjeti internacionalizaciji, preko graničnojsuradnji i održivosti iste.Osim toga,  aktivnosti projekta će u budućnosti razviti nove suradnje u  strateškim partnerstvima, udruženja znanja, udruženja sektorskih vještina, suradnička partnerstva što donosi dodanu vrijednost projektu. Partnerske organizacije odnosno domaćini  u kojima će se mobilnost odvijati u srodnim ne vladinim organizacija u gradu Farsta nedaleko glavnog grada Švedske Stockholma te u Španjolskoj u gradu Sevilla i u gradu Valladolid. Projekt će trajati 12 mjeseci s početkom od 01.07. 2020 trajat će do 30.06.2021. Sudjelovat će ukupno 10 osoba, 8 osoba koje sudjeluju u aktivnosti neformalno obraovanja odraslih, upravljanjem organizacijom te u aktivnostima vidljivosti organizacije.