Seminar pod nazivom Selbst ist der Mensch 2017.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Od 08-14.07.2017- Seminar  pod nazivom Selbst ist der Mensch 2017. u njemačkom gradu Hannoveru na međunardnom seminaru  u organizaciji  Međunarodne organizacije za ljudska prava Sonnenberg u Hanoveru.Cilj seminara bio je jačanje međunarodnog razumijevanja i suživota na temelju uzajamnog poštovanja, poštivanje ljudskih prava, održivi način života u ekološkim, društvenim i gospodarskim područjima i priznavanje raznoličitosti kao bogatstva EU. Tijekom seminara rad se odvijao po metodi Forum teatar /igranje uloga/metodološki pristupi i iskustveno učenje te način rada u timu: Rješavanje sukoba i načini pristupi rješavanja istih nao npr.  „Kako se suočiti sa zlostavljanjem i optužbama“. Službeni jezik seminara bio je njemački. Stoga su uz tri člana Udruge sudjelovala i dva asistenta/prevoditelja koji su sudionicima prevodili na njemački jezik.

Sve troškove boravka na seminaru snosila je oranizacija Soonnenberg.