Aktivnosti projekta ZELENA ZEBRA pod nazivom „ Da bi mali znali“

Facebook
Twitter
LinkedIn

13.06.2017. dio aktivnosti projekta ZELENA ZEBRA  pod nazivom „ Da bi mali znali“ u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ u Drnju. Kroz aktivnosti djecu se poticalo na razgovor o poznavanju prometa. Pokazali su znanje o razlici  između semafora za pješake i semafora za automobile, koje boje semafor ima i što koje svjetlo znači, poznavali su i prometne znakove kao npr znak stop,  „znakovi s brojevima 30, 40“… Rekli su kako se kroz naselje vozi polako „da se nekog ne udari i da se nekog ne zgazi“, da se ne priča na telefon. Poznato im je da se događaju  prometne nesreće za koje su čuli, a vrlo često su isticali kako su njihovim roditeljima na cestu izletjele životinje (srne, lisica, mačke..) ili kako su njihove životinje stradale. Postavljena su im pitanja da li se životinje znaju ponašati u prometu, djeca su odgovorila da ne znaju, a zajednički su zaključili da zato ljudi trebaju voziti polako i oprezno.

Djeca su uz pomoć odgajateljice i pedagoginje Vrtića simulirala pravilno prelaženje preko zebre- kako i koliko puta pogledati, što moraju učiniti automobili kad se približe zebri. Odgojiteljice pokazale su kako idu u šetnju- u kojoj formaciji, gdje stoji teta, upozorila je da osim verbalnih uputa, odgojiteljica može davati i znakove rukom.  U razgovoru o šetnjama oko vrtića detektirao se problem neoznačenog pješačkog prijelaza preko ceste kod škole te nedostatak nogostupa u njihovom mjestu u Drnju. Djeca su kao problem detektirala se i vožnja djece izvan sjedalice, čak i na suvozačkom mjestu. Jedno od pitanja je bilo da li su nekad na semaforu čuli zvučni signal i znaju li čemu služi. Neka djeca su ga čula, ali nisu znala čemu služi. Dobili su objašnjenje da  zvučni signal na semaforu  daje informaciju kakvo je svjetlo ljudima pješacima koji ne vide. Upit djeci  bio je da li su vidjeli ljude u kolicima u gradu, a neka su isticala kako su vidjela takva kolica s motorom. Tijekom razgora dobili su pojašnjenje  da su takvim pješacima problem kod prelaska ceste visok nogostup.

Razmišljanja sudionika bilo je: („Moraju se onda vrtiti na kotačima“. Bruno). Svoj doživljaj razgovora o sudionicama prometa, ponašanju u prometu i problemima u prometu djeca su prenijela na crteže. Projekt je odobren na natječaju Ministarstva unutarnjih poslova „Za Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011-2020., Područje: 4. PJEŠACI; Podpodručja: a) Korištenje obilježenih pješačkih prijelaza. Partneri u projektu su: : Dječji vrtić VRAPČIĆ Drnje, centrala i podružnice; IPA (međunarodno policijsko udruženje) REGIONALNI KLUB KOPRIVNICA i Klub za starije osobe „Mariška“ Koprivnica. Voditelj projekta je Robert Šarec. 

Odobren od: Ministarstva unutarnjih poslova  odobren na natječaju  „„Za Nacionalni program sigurnosti  cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011-2020., Područje: 4. PJEŠACI; Podpodručja: a) Korištenje obilježenih pješačkih prijelaza

Iznos: 84.000,00 kuna

Nositelj projekta: UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „BOLJE SUTRA“ GRADA KOPRIVNICE

Partner I: Dječji vrtić VRAPČIĆ Drnje,  centrala i podružnice

PartnerII: IPA (međunarodno policijsko udruženje) REGIONALNI  KLUB  KOPRIVNICA

Partner III: Klub za starije osobe „Mariška“ Koprivnica

GLAVNI CILJ: Stjecanje znanja i stvaranje navika kod direktnih korisnika  o sigurnom načinu korištenja obilježenih pješačkih prelaza,  promjena postojećih navika ponašanja u prometu, podizanje  prometne kulture na višu razinu.

SPECFIČNI CILJEVI: Povećati informiranosti indirektnih korisnika, institucije koje direktno ili indirektno skrbe o osobama s inv.,starijim osobama i djeci o potrebi zaštite pješaka u prometu. Povećati informiranost javnosti o potrebi zaštite pješaka u lokalnoj zajednici s naglaskom na korištenje obilježenih pješačkih prelaza. Poticanje  dionika u lokalnoj zajednici na umrežavanje i suradnju na provedbi aktivnosti koje će doprinijeti ciljevima Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011-2020. kao što su osiguravanje boljih uvjeta za sigurnije kretanje pješaka. Povećati broj  mjesta adekvatno obilježenih pješačkih prelaza na županijskim i gradskim cestama.  Povećanje od cca 20% boljih uvjeta od postoječih mjesta za sigurno  kretanje pješaka i sigurno prelaženje pješačkih prelaza.

DIREKTNI korisnici: 50 osoba s invaliditetom, od 20 do 60 godina,28 žena,22 muškarca; 70 starijih osoba; 45 žena i 25 muškaraca,  100 djece predškolskog uzrasta, 64 djevojčice,36 dječaka.muškaraca i  žena..

INDIREKTNI korisnici:  asistenati/ volonteri starijih osoba,donositelji odluka u Koprivničko-križevačkoj županiji viječnici Skupštine, novinari lokalnih medija elektroničkih i tiskanih, opća populacija građana Koprivničko-križevačke županije, zaposlenici javnih ustanova koje skrbe direktno ili indirektno za direkne korisnike; cca 5000 građana.

OSNOVNE AKTIVNOSTI: radionice za korisnike:„Pogledaj dva puta“;„Sigurno do DOMA“;„Da bi mali znali“:„Veseli semafor“;  “Skrivenom“ kamerom preko zebre; „Vrapčići u prometu“-šetnja ulicom,„Oprezni Garo“ izrada promotivnog animiranog filma; „Ne mogu sam“;„Info točka“;„Lutkica Mirica ide preko zebre“lutkarska predstava;  Okrugli stol „Budi ljubazan pusti me da prođem“;

.Očekivani rezultati: povećana informiranost direktnih korisnika o prometnoj kulturi i sigurnim načinima prelaska obilježenih pješačkih prelaza za 220 direktnih korisnika,50 osoba s invaliditetom,70 starijih osoba,100 djece predškolskog uzrasta,cca 5000 indirektnih korisnika,građana Kopriv.-križev. županije o zaštiti pješaka u prometu

U Koprivnici: 06.04.2017.