Počeli radovi na obnovi zgrade u kampusu, udruga će dobiti novi dom

Facebook
Twitter
LinkedIn

Počeli su radovi na zgradi u koprivničkom kampusu u sklopu projekta “Deinstitucionalizacijom do prava na neovisan život u lokalnoj zajednici”.

Radovi su počeli danas, 15. rujna 2021. godine, a radnici od jutra rade u zgradi bivšeg vojnog restorana koja će se renovirati i prilagoditi za potrebe usluga koje će Udruga Bolje sutra pružati u tom prostoru. Radove su obišli predsjednica udruge Marija Mraz, voditeljica projekta Karmen Jaković, predstavnici izvođača radova MOD d.o.o., predstavnici pružatelja usluga stručnog nadzora radova Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Igor Kolar i drugi suradnici i djelatnici udruge.

Projektom će se obnoviti i prilagoditi prostor zgrade na Trgu Žarka Dolinara 17, koji je Udruga dobila od Grada Koprivnice, u kojemu će se osobama s invaliditetom, osobama s teškoćama u razvoju, njihovim obiteljima i skrbnicima ponuditi mreža izvaninstitucionalnih usluga kako bi ih se što uspješnije uključilo u društvo i unaprijedio njihov svakodnevni život. Socijalne usluge koje će se pružati u okviru ovog projekta su usluge za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem, usluga poludnevnog boravka za 50 korisnika i za odrasle osobe s invaliditetom, usluge psihosocijalne podrške u obitelji te usluge individualne i grupne psihosocijalne podrške.

Procijenjena vrijednost radova 9,5 milijuna kuna s PDV-om, a Ugovor je potpisan na 11.511.714,89 kuna s PDV-om. Razlika u procijenjenoj i potpisanoj vrijednost nastala je zbog poskupljenja materijala uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

Partneri Udruge „Bolje sutra“ u ovom projektu su Grad Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Koprivnica. Ukupna vrijednost projekta je 12.968.589,95 kuna, od čega je 12.968.589,95 kuna, odnosno potpuni iznos, sufinanciran iz sredstava Europske unije. Razdoblje provedbe projekta je od 1. 9. 2019. do 31. 12. 2022. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Predviđeni završetak radova je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, ne računajući dane kade se nije moglo raditi.