Poziv na dostavu ponuda za renovaciju kampusa – projekt “Deinstitucionalizacijom do prava na neovisan život u lokalnoj zajednici”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice dana 30. lipnja 2021. objavila je Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Renovacija kampusa, oznaka nabave 03, u okviru projekta “Deinstitucionalizacijom do prava na neovisan život u lokalnoj zajednici” (KK.08.1.3.04.0029).

Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji građevine u Koprivnici, kč.br. 4818/1, Trg dr. Žarka Dolinara k.br. 17, a kojim će se rekonstruirati i urediti 34 infrastrukturne jedinice.

Radovi obuhvaćaju:
– pripremne radove
– betonske radove
– armiranobetonske radove
– izolaterske radove
– gipskartonske radove
– zidarske radove
– bravarske radove
– stolarske radove
– keramičarske radove
– ličilačke radove
– limarske radove
– radove na okolišu
– radove na hidrotehničkim instalacijama
– elektrotehničke radove
– strojarske radove.

Radovima se obnavlja cijela vanjska ovojnica i krovište cijele zgrade, a od unutarnjih se prostora obnavljaju prostori Naručitelja (unutarnjih gabarita cca 475 m2) te radna okupacija za edukaciju korisnika (unutarnjih gabarita cca 225 m2).

Rok za dostavu ponuda je 16. srpnja 2021. godine.

Podsjetimo, cilj projekta je osigurati adekvatan prostor i potrebnu opremu za OSI skupinu kako bi omogućili izvaninstitucionalnu podršku te pružanje socijalnih usluga u kombinaciji s psihosocijalnom pomoći. Tijekom projekta će se rekonstruirati i urediti postojeća zgrada u kampusu u Koprivnici, čime će se rekonstruirati i urediti 34 infrastrukturnih jedinica u svrhu deinstitucionalizacije OSI skupine i djece s poteškoćama u razvoju. U projektu, osim prijavitelja, sudjeluju Grad Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Koprivnica.

Nadalje, u sustav je postavljen Poziv za uslugu provedbe Stručnog nadzora radova na renovaciji Kampusa. Oznaka nabave 012.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA, TROŠKOVNIK, PONUDBENI LIST TE GLAVNI PROJEKT I GRAĐEVINSKU DOZVOLU MOŽETE PRONAĆI NA OVOJ POVEZNICI.