Projekt Tko je Nataša? / ŠINJÏ ÄJ NATAŠA?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Projekt Tko je Nataša? / ŠINJÏ ÄJ NATAŠA?- podrška integraciji   provodio se 9 mjeseci; 01.03. do 30.11.2018. Odobren je od Grada Koprivnice po Javnom pozivu za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu. Suradnik u projektu: Udruga Roma „Korak po korak“ Koprivničko-križevačke županije. Glavni cilj projekta bio je promicati prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, toleranciju prema različitosti, razvijati vještine interkulturalne komunikacije, razvoj inkluzivnog volonterstva, jačati suradnju s drugim organizacijama koje promiču ljudska prava, tiskanje pomoćnog edukativnog sredstva – bojanke u svrhu provedbe aktivnosti u sklopu izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja.

Specifični ciljevi bili su povećati senzibiliranost  djece bez teškoća o osobama s invaliditetom, razvoj osjećaja za pomaganje drugim i drugačijima kao npr. osobama s invaliditetom, pripadnicima nacionalnih manjina, poboljšati uvjete za  integraciju. Direktna ciljana skupina bila je oko 100 djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta polaznici koprivničkih odgojna obrazovnih ustanova; u dobi od 6-11 godina. Indirektna ciljana skupina bili su odgajatelji u dječjim vrtićima; učitelji, nastavnici zaposleni u odgojno obrazovnim ustanovama u Koprivnici, stručni timovi u dgojno obrazovnim ustanovama; roditelji djece s teškoćama, djelatnici institucija koji direktno ili indirektno skrbe za djecu s teškoćama u razvoju.

Aktivnosti koje su provedene bile su lutkarsko-scenske aktivnosti predstave Tko je Nataša u odgojno obrazovnim ustanovama u Koprivnici; izrada-priprema bojanke ,izrada crteža, priprema teksta na hrvatskom i romskom bajaškom jeziku. Postignuti rezultati su: tiskano 100 kom bojanke; viša razina znanja za cca 100 korisnika predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta  bez invaliditeta o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, viša razina znanja o volontiranji i volonterstvu, viša razina znanja o drugim različitostima kao npr. nacionalnim manjimama, viša razina znanja o drugim jezicima kao što je romski jezik, viša razina znanja o načinima rješavanja  problema u zajednici. Voditeljica projekta bila je Adela  Jadan.