Završila Građanska akcija Naš doprinos zajednici „ VISEĆE GREDICE“

Facebook
Twitter
LinkedIn

28.09.2017 završila Građanska akcija Naš doprinos zajednici „ VISEĆE GREDICE“ – prilagođeno vrtlarenje za osobe s invaliditetom. Akcija je trajala 3 mjeseca; 01.07.2017 do 30.09.2017. Odobrena je od Regionalne zaklade za lokalni razvoj Zamah na natječaju „Naš doprinos zajednici“ u iznosu od 10.000,00 kuna. Nositelj akcije bila je UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „BOLJE SUTRA“ GRADA KOPRIVNICE; Partner I: Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica; Partner II: Klub za starije osobe „Mariška“ Koprivnica.GLAVNI CILJ bi je pokretanje prilagođenog vrtlarenja za osobe smanjene pokretljivosti, osoba s invaliditetom i sarijih osoba; senziblizacija djece predškolskog uzrasta prema osobama s invalidtetom te međugeneracijaska solidarnost.SPECFIČNI CILJEVI bili su: viša razina senzibilizacije zajednice o mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom i starijih osoba, sprečavanje institucionalizacije i marginalizacije osoba s invaliditetom i starijih osoba, povećati broj uključenih inkluzivnih volontera, stvarati uvjete za volontiranje u zajednici, volontiranjem stvarati pozitivne promjene na događanja u zajednici, stvaranje uvjeta za inkluzivno društvo.DIREKTNI korisnici bili su osobe s invaliditetom; u dobi od 20 do 65 godina; socijalno isključeni, nezaposleni, korisnici osobne invalidnine, tuđe njege i pomoći, invalidske ili obiteljske mirovine i bez ikakvih novčanih primanja, sa ne završenom osnovnom školom, sa završenom osnovnom školom, srednjom školom, sa završenim visokim obrazovanjem. Starije i nemoćne osobe; članovi Kluba za starije osobe u Koprivnici; stariji od 65 godina, u mirovini, društveno ne aktivih. Djeca – opća populacija, starosti od 4-6 godina, polaznici predškolske ustanove u Koprivnici. INDIREKTNI korisnici bili su: obrazovne ustanove; jedan dječji vrtić u Koprivnici; Umirovljenici – u lokalnoj zajednici koji su bili uključeni u provedbu akcije, cca 300 osoba; te obitelji direktnih korisnika akcije, cca 150 obitelji.OSNOVNE AKTIVNOSTI koje su provedene: priprema, promocija akcije, uspostava logističkog sustava podrške akciji; Radionice „Moja prva gredica“; prikupljanje starog tekstila i drva; radionice „Radimo nešto novo“; evaluacija, izvještavanje javnosti i donatora. Rezultati koji su postignuti su kroz sudjelovanje članova Kluba za starije osobe Mariška 47 osoba, od toga 25 žena i 22 muškaraca. Iz dječjeg vrtića Tratinčica 6 teta, 39 djece, od toga 23 djevojčice i 16 dječaka i 27 članova Udruge OSI Bolje sutra grada Koprivnice, od toga 12 žena i 15 muškaraca; postavljene su 4 gredice 2 u prostoru Kluba za starije osobe „Mariška“ Koprivnica, 2 u prostoru Dječjeg vrtića „Tratinčica“, Koprivnica uobjektu Loptica u skupini „Srečice“ koje će se i brinuti za biljke. Obojano je 35 lutkica „Koprivice“ izrađenih od recikliranog drva te 35 Bojanki s porukama o toleranciji prema različitosti na naglaskom „Ne budi ptica rugalica“.

Ovom Akcijom povećali smo kvalitetu življenja kroz do sada ne postojećom aktivnosti u zajednici/vrtlarenje u prilagođenim visećim gredicama
Očekujemo da smo barem malo pomaknuli uvjete za sprečavanje socijalne isključenosti i institucionalizacije osoba s invaliditetom i starijih osoba. Nastojali smo od „nevidljivih“ građana učiniti „vidljive“ i aktivne građane.